Strona Olsztynka

Nowa inwestycja w Waplewie
Dodano: 06-09-2018 | Promocja Gminy | wyświetleń: 1445
grafika

Po raz kolejny Gminie Olsztynek udało się skutecznie pozyskać środki z budżetu województwa w ramach II konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Wczoraj tj. 6.09 br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisał umowę na dotację, Gminę Olsztynek reprezentował Zastępca Burmistrza Olsztynka – Bogusław Kowalewski oraz sołtys Sołectwa Waplewo Andrzej Kuźniewski.

Ideą konkursu jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych. Pomoc finansowa udzielana jest gminom na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w sołectwach z województwa warmińsko-mazurskiego. Konkurs trwał do 20 lipca br. wpłynęły 54 wnioski na łączną kwotę 430 tys. zł. 1/3 wniosków została pozytywnie zaopiniowana w tym wniosek złożony przez Gminę Olsztynek na przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane w Waplewie tj. Małe Boisko Wiejskie gdzie dotacja celowa ze środków budżetu województwa wyniesie 8 000 złotych. Gmina może zgłosić do dofinansowania tylko jedno przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane tylko w jednym sołectwie należącym do danej gminy. Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 8 tys. zł., natomiast wkład gminy nie jest wymagany.

Boisko powinno powstać do końca października bieżącego roku. 

 

 

 

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
1
2
3
4
5
6
Róg obrazka 1 Róg obrazka 2
grafika
Róg obrazka 3 Róg obrazka 4

Wprowadzono: 06-10-2018   Justyna Balicka
Liczba zdjęć: 14