Strona Olsztynka

Podpisanie umowy na dofinansowanie remontu drogi Rybaczówka” – Ząbie
Dodano: 06-09-2018 | Promocja Gminy | wyświetleń: 1570
grafika

Na początku września br. doszło do podpisania umowy pomiędzy Gminą Olsztynek, a Nadleśnictwem Nowe Ramuki, pod umową swoje podpisy złożyli odpowiednio Zastępca Burmistrza Olsztynka - Bogusław Kowalewski oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowe Ramuki Janusz Jeznach. Podpisana umowa jest pierwszą umową zawartą pomiędzy Gminą, a Nadleśnictwem w zakresie remontu drogi gminnej. Podpisana umowa cieszy jeszcze bardziej bo ma na celu długotrwałą poprawę stanu technicznego drogi gminnej (nr 159529N) na odcinku „Rybaczówka” – Ząbie. Modernizacja ww. odcinka polegała będzie na nadaniu drodze odpowiednich spadków, utwardzeniu drogi kruszywem łamanym oraz zagęszczeniu warstw walcem drogowym. Całkowita wartość realizacji wspólnego przedsięwzięcia publicznego szacowana jest na kwotę 70 000,00 zł, a udział środków Nadleśnictwa został przyjęty w wysokości 30 000,00 zł, co stanowi 42,86% szacowanej wartości wspólnego przedsięwzięcia, pozostałą kwotę w sumie 40 000,00 zł przekaże Gmina.

Przedmiotowe prace usprawnią komunikację między gminą Olsztynek i Stawiguda oraz umożliwią bardziej komfortowy przejazd mieszkańców i turystów w tej części gminy  m.in do zabytkowego kościoła w Orzechowie.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
1
2
3
4
5
6
Róg obrazka 1 Róg obrazka 2
grafika
Róg obrazka 3 Róg obrazka 4

Wprowadzono: 06-10-2018   Justyna Balicka
Liczba zdjęć: 14