Strona Olsztynka

Kolejny ważny plan zagospodarowania uchwalony
Dodano: 03-10-2018 | Promocja Gminy | wyświetleń: 155
grafika

W dniu wczorajszym na nadzwyczajnej sesji Rada Miejska w Olsztynku uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Platyny oraz Warlity Małe. Ten ważny dokument obejmuje powierzchnię ok. 220 ha i reguluje zasady zagospodarowania terenów dwóch wsi położonych wokół jeziora Platyny. Prace nad nim trwały aż dziesięć lat. Plan jest ostatnim z trzech dużych planów zagospodarowania opracowanych dla tej części gminy (pozostałe obejmują jeszcze obręby Wigwałd, Gaj, Elgnówko, Zawady, czy Czerwona Woda, w sumie cała powierzchnia objęta planami wyniosła ponad 2800 ha, co czyni je największymi planami, jakie kiedykolwiek zostały sporządzone w gminie). Bardzo duża i istotna w pracach nad tym dokumentem była aktywność mieszkańców naszej gminy, którzy składając liczne wnioski czy uczestnicząc w dyskusjach publicznych, wielokrotnie wyrażali prośby o jego przyjęcie przez Radę Miejską.

Plan jest związany z bardzo szeroką tematyką. Z uwagi na to, że większość obszarów objętych planem to tereny rolnicze, plan dopuszcza prowadzenie działalności rolniczej w sposób uporządkowany i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Poza tym jest w nim miejsce również dla zabudowy mieszkaniowej czy usługowej. Bardzo istotną jego częścią są wyznaczone tereny zieleni i sportowo-rekreacyjne wokół jeziora. Zabezpieczają one z jednej strony bezpośrednie sąsiedztwo jeziora przed zabudową, a z drugiej wyznaczają obszary rekreacji i wypoczynku w Platynach. Gmina nie pominęła także mieszkańców Warlit Małych, dla których w planie również wyznaczono taki teren. Obecnie należy on do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jednak trwają już prace nad pozyskaniem go i zagospodarowaniem zgodnie z ustaleniami uchwalonego wczoraj planu.PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
grafika
Wprowadzono: 23-05-2018  Promocja Gminy
1
2
3
4
5
6
Róg obrazka 1 Róg obrazka 2
grafika
Róg obrazka 3 Róg obrazka 4

Wprowadzono: 06-10-2018   Justyna Balicka
Liczba zdjęć: 14